ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 11 czerwca 2019 r.

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 11 czerwca 2019 roku złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nazwa oferenta: Fundacja „Światło”

Nazwa zadania: II Kujawsko – Pomorskie Edukacyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 26 czerwca 2019 r. na adres e-mail: m.kosiorowska@kujawsko-pomorskie.pl

Oferta

Ogłoszenie

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi