ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 15 lutego 2021r.

Oferta z dnia 15 lutego 2021 r.  złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa oferenta: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Nazwa zadania: Odnowienie szlaku pieszego KP-4112y Bydgoszcz - Gniewkowo

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 1 marca 2021 r.  r. na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl

Oferta do pobrania

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi