ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Oferta z dnia 18 sierpnia 2020 r.  złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta:  Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"

Nazwa zadania:  Promocja turystyki wodnej w Borach Tucholskich – bezpiecznego wypoczynku w Kujawsko-Pomorskiej Konstelacji dobrych miejsc

oferta do pobrania: Oferta

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 27 sierpnia 2020 r. na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi