ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 20.12.2018

Oferta z dnia 20.12.2018 r.

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia :  20.12.2018 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Muzyczna APOLLO (ul. Juliusza Kossaka 7 m2, 60-759 Poznań )  

Nazwa zadania: Widowisko baletowo-operowo-akrobatyczne „Królowa śniegu”
Proponowana kwota dofinansowania:    8 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 27.01.2018 r.

Marzanna Olszewska,  tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl

Marzenna Kryńska,      tel. 883 359 312  e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: OFERTA

termin ważności:  20-27.12.2018  r.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi