ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 20 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 20 lipca 2020 r. złożona w trybie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

 

Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Nazwa zadania: FRED GOES NET

Proponowana kwota dofinansowania:  5 000,00 zł 

Oferta do pobrania tutaj

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Zdrowia, drogą mailową na adres  d.szklarska@kujawsko-pomorskie.pl do dnia  03.08.2020 r

termin ważności : 27.07.2020 – 03.08.2020

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi