ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 21 sierpnia 2020 r.

W dniu 21.08.2020 r. wpłynęła do Departamentu Sportu i Turystyki oferta w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert), zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa oferenta:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno.

Nazwa zadania:  Promocja Pojezierza Brodnickiego – BRODNICKIE.TRAVEL

Data wpływu oferty: 21.08.2020 r.

do pobrania: Oferta

Ewentualne uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 28 sierpnia 2020 r. na adres e-mail: m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi