ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 29 marca 2021 r.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb uproszczony) na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Data wpływu oryginału oferty do urzędu: 29.03.2021 r.

 

Nazwa oferenta: Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”.

 

Nazwa zadania: „(Mało) znane rzeki województwa kujawsko-pomorskiego” – przewodnik dla turystów kajakowych.

 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 000,00 zł.

 

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w następujący sposób:

Za pośrednictwem poczty e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie: 883 326 602 lub 56 62 18 423

 

Termin składania uwag zakończy się 13.04.2021 r.

 

Sprawą zajmuje się Agnieszka Komorowska, pracownik Biura ds. Rozwoju Turystyki.

 

Oferta do pobrania

 


drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi