ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Oferta z dnia 30 października 2019r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

 

Oferta z dnia 30 października 2019 r. (data wpływu: 07.11.2019) złożona w trybie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Nasze Życie” w Świeciu

Nazwa zadania: „Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym”

Proponowana kwota dofinansowania:  10.000,00 zł 

Oferta do pobrania tutaj

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Zdrowia, drogą mailową na adres  j.chaberska@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 25.11.2019 r.

termin ważności : 18.11.2019 r. – 25.11.2019 r.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi