ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-02-03 Ogłaszamy kolejne konkursy ofert z dziedziny sportu

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą nr 4/153/17
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 20/2017
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu   Województwa
w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:  UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaje zadań objętych konkursem:
1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach ministerialnego „Programu dofinansowania zadań związanych
z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 roku".
2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.
 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem NOWEGO GENERATORA OFERT dostępnego na stronie

www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl   (w zakładce „Generator ofert 2017”).


Termin składania ofert upływa z dniem 24 lutego 2017 roku do godziny 15.30.
O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty w Generatorze ofert 2 oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 24 lutego 2017 r.).

Informacji udziela Departament Sportu i Turystyki:

·         Artur Cyrankowski               -   tel. kom. 664 775 558

·         Michał Rutkowski                -   tel. kom. 883 353 688

Regulamin konkursu pod linkiem:  otwarty konkurs ofert nr 20/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Kolejny konkurs nr 21/2017 -

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi