ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-04-23 Ogłaszamy otwarty konkurs ofert nr 25/2020 pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 25/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

Regulamin konkursu, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajduje się -> tutaj
oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl  (zakładka: „organizacje pozarządowe” oraz „(Nie)pełnosprawni”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce Generator ofert Witkac 2020) do dnia 14 maja 2020 r. do godziny 15:30. Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane  z generatora ofert „Witkac.pl” i podpisane przez osoby upoważnione należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 14 maja 2020 r. do godziny 15:30, bądź wysłać tego samego dnia do godziny 23.59.59.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 100.000,00 zł.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych - Biura Realizacji Dofinansowań, tel. 56 652 18 39.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi