ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczące konkursów 1-12/2009 - do pobrania

Uchwała dotycząca ogłoszenia konkursów 1-12/2009
  - do pobrania

 • Otwarty konkurs  ofert nr 1/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie kultury pod nazwą:

  UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI, OCHRONA TRADYCJI I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

do pobrania - Regulamin konkursu nr 1/2009

 • Otwarty konkurs ofert nr 2/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie turystyki pod nazwą:

  WSPIERANIE PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

do pobrania - Regulamin konkursu nr 2/2009

 • Otwarty konkurs  ofert nr 3/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie turystyki pod nazwą:

  UPOWSZECHNIANIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI

do pobrania - Regulamin konkursu nr 3/2009

 • Otwarty konkurs ofert nr 4/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:

  PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

do pobrania - Regulamin konkursu nr 4/2009

 • Otwarty konkurs ofert nr 5/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej pod nazwą:

  PODNOSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

do pobrania - Regulamin konkursu nr 5/2009

 • Otwarty konkurs  ofert nr 6/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą:

  WSPIERANIE EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

do pobrania - Regulamin konkursu nr 6/2009

 • Otwarty konkurs  ofert nr 7/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

  UPOWSZECHNIANIE  I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

do pobrania - Regulamin konkursu nr 7/2009

 • Otwarty konkurs  ofert nr 8/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą:

  OPIEKA PALIATYWNA

do pobrania - Regulamin konkursu nr 8/2009

 • Otwarty konkurs  ofert nr 9/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą:

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

 do pobrania - Regulamin konkursu nr 9/2009

 • Otwarty konkurs  ofert nr 10/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą:

  PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

 do pobrania - Regulamin konkursu nr 10/2009

 • Otwarty konkurs  ofert nr 11/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą:

  AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I UZALEŻNIEŃ

do pobrania - Regulamin konkursu nr 11/2009

 • Otwarty konkurs  ofert nr 12/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą:

  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

do pobrania - Regulamin konkursu nr 12/2009

 • Otwarty konkurs  ofert nr 14/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie sportu pod nazwą:

  UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

do pobrania - Regulamin konkursu nr 14/2009

 • Otwarty konkurs  ofert nr 13/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą:

  „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

do pobrania - Regulamin konkursu nr 13/2009

 • Konkurs ofert nr 15/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie:

  „REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

do pobrania - Regulamin konkursu nr 15/2009

 • Konkurs ofert nr 16/2009  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie sportu pod nazwą:

  UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

do pobrania - Regulamin konkursu nr 16/2009

 • Konkurs ofert nr 17/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:

  PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

do pobrania - Regulamin konkursu nr 17/2009

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi