ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

OGŁOSZENIA

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2012-2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

Konkurs nr 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2012-2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

do pobrania: regulamin konkursu nr 1/2012

Konkurs nr 2/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 2/2012

Konkurs nr 3/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 3/2012

Konkurs nr 4/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 4/2012

Konkurs nr 5/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;

do pobrania: regulamin konkursu nr_5/2012

Konkurs nr 6/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 6/2012

Konkurs nr 7/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 7/2012

Konkurs nr 8/2012 na ogłasza otwarty konkurs ofert nr 8/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie aktywizacji
i integracji społecznej seniorów”;


do pobrania: regulamin konkursu nr 8/2012

Konkurs nr 9/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”; 

do pobrania: regulamin konkursu nr 9/2012

Konkurs nr 10/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 10/2012

Konkurs nr 11/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 11/2012

Konkurs nr 12/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej”;

do pobrania: regulamin konkursu nr_12/2012

Konkurs nr 13/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 13/2012

Konkurs nr 14/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;

do pobrania: regulamin konkursu nr_14/2012

Konkurs nr 15/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”;

do pobrania: regulamin konkursu nr 15/2012 pdf     regulamin konkursu nr 15/2012 word

Konkurs nr 16/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”.

do pobrania: regulamin konkursu nr 16/2012

Konkurs nr 17/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu".

do pobrania: regulamin konkursu nr 17/2012
do pobrania: wyniki uzyskane w 2011 roku przez Kluby i Stowarzyszenia Sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Krajowego Systemu Sportu Młodzieżowego.

Konkurs nr 18/2012 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Konkurs Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier".

do pobrania: regulamin konkursu nr 18/2012

Konkurs nr 19/2012 na powierzenie realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.

do pobrania: regulamin konkursu nr 19/2012


ogłoszenie dotyczące konkursów do pobrania: tutaj

uchwała dotycząca ogłoszenia konkursów do pobrania: tutajtutaj oraz tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi