ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczące konkursów 1-15/2010 - do pobrania

Uchwała dotycząca ogłoszenia konkursów 1-15/2010  - do pobrania

Konkurs nr 1/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 1/2010

Konkurs nr 2/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury pod nazwą „Wydarzenia artystyczne”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 2/2010

Konkurs nr 3/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 3/2010

Konkurs nr 4/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 4/2010

Konkurs nr 5/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” ;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 5/2010

Konkurs nr 6/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 6/2010

Konkurs nr 7/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przez organizacje młodzieżowe”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 7/2010

Konkurs nr 8/2010
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Integracja międzypokoleniowa związana z aktywizacją społeczną osób starszych”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 8/2010

Konkurs nr 9/2010
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Opieka paliatywna”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 9/2010

Konkurs nr 10/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą  „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 10/2010

Konkurs nr 11/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie turystyki pod nazwą „Wspieranie promocji produktów turystycznych”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 11/2010

Konkurs nr 12/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie turystyki pod nazwą „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 12/2010

Konkurs nr 13/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 13/2010

Konkurs nr 14/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 14/2010

Konkurs nr 15/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

do pobrania - Regulamin konkursu nr 15/2010-zmieniony
Informacje dot. zmiany regulaminu tutaj
 
Konkurs nr 16/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”;

do pobrania - Regulamin konkursu nr 16/2010
 
Konkurs nr 17/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „ Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących w warunkach domowych”.

do pobrania - Regulamin konkursu nr 17/2010

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi