ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-10-02 Ogłoszenie otwartego konkursu nr 28/2015 pn. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

ogłasza otwarty konkurs ofert nr   28/2015
 
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą:PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
 
Regulamin konkursu, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na zadanie oraz wzory druków związanych z realizacją zadania publicznego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl  (zakładka: „organizacje pozarządowe”), www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.
 
Oferty na konkurs należy składać w terminie do 23 października 2015 r. na poniższy adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
 
lub osobiście do  Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w godzinach pracy Urzędu):
 
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 Toruń
biuro podawcze – pokój 55
lub
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
biuro podawczo-kancelaryjne – parter
 
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia/wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego.
             
Druk oferty, instrukcja wypełniania oferty, wzór umowy oraz inne druki związane z otwartymi konkursami ofert w trybie pożytku publicznego można pobrać ze strony internetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka- „organizacje pozarządowe”), www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl lub otrzymać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Toruń, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 73, pok. A5 (główny budynek).
 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi