ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-09-26 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 27/2018 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

ogłasza otwarty konkurs ofert 27/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl  (zakładka: „(Nie)pełnosprawni”), www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Oferty na realizację zadań publicznych w konkursie nr 27/2018 należy składać w terminie do 17 października 2018 r. do godz. 15.30 za pomocą generatora ofert znajdującego się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka generator ofert 2018 oraz wydruku z generatora zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną, w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS
i Zdrowia – Biuro Zdrowia Publicznego
, Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert oraz data złożenia wydruku z  generatora ofert z sumą kontrolną zgodną z wersją elektroniczną. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert 2018.

Regulamin otwartego konkursu 27/2018

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi