ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-07-17 Olimpiada Hefajstosa Włocławek i konkurs plastyczny "Moja Olimpiada"

"Olimpiada Hefajstosa Włocławek” dla osób niepełnosprawnych to nie tylko zawody sportowe, ale przede wszystkim święto osób niepełnosprawnych, którzy tego dnia będą mogli nie tylko zmierzyć się z własnymi możliwościami, ale również razem bawić się. Zapraszamy do Włocławka w  dniu 20.09.2014 r.

Regulamin konkursu plastycznego "Moja Olimpiada" do pobrania tutaj. Prace mozna składać do dnia 10 września 2014 r.

I   CEL I ZAŁOŻENIA Olimpiady
     1. Upowszechnianie „sportu dla wszystkich”,
     1. Aktywizacja środowisk niepełnosprawnych,
     2. Ruch jako forma odreagowania – terapia ruchem dla relaksu psychicznego i fizycznego.
     3. Integracja osób niepełnosprawnych,
     4. Popularyzacja i edukacja olimpijska.
 
 
II   ORGANIZATOR
    1.Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Eurointegracja” Włocławek
 
III WSPÓŁORGANIZATORZY
1.       Urząd Miasta Włocławek – Wydział Kultury i Sportu
2.       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Włocławek
3.       OSiR Włocławek
4.       PCK
5.       Podmioty Gospodarki /Saniko i inne/
6.       SZS Włocławek
7.       Wybrane szkoły podstawowe i gimnazjalne
8.       Wybrane szkoły średnie
 
IV PATRONAT HONOROWY
 1. Prezydent Miasta Włocławek
V  PATRONAT MEDIALNY
     
1.       Radio „HIT” we Włocławku
2.       Telewizja Bydgoszcz
3.       Telewizja Kujawy Włocławek
4.       Włocławski Portal Internetowy q4
5.       Inne portale włocławskie i wojewódzkie
 
VI   TERMIN Olimpiady
     
        20 września 2014  roku godz. 9.30 – 16.00
 
VII  MIEJSCE Olimpiady
 
Teren: Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji Włocławek  (Nowy Stadion we Włocławku ul. Chopina , Hala OSiR, Hala Mistrzów we Włocławku ul. Chopina 10, tereny przy kompleksie OSiR Włocławek)
 
VIII  WARUNKI UCZESTNICTWA Olimpiady – podmioty z niepełnosprawnością / orzeczenia o niepełnosprawności ksero/
1. Zawodnicy – ok. 500 osób, (trenerzy i opiekunowie, rodzice, zaproszeni goście, uczniowie szkół   włocławskich, społeczeństwo lokalne,  wolontariusze – ok. 250 osób + inni)
       2. Uczestnikami olimpiady mogą być osoby z niepełnosprawnością w stopniu: lekkim, umiarkowanym,
           znacznym.
       3.W olimpiadzie mogą uczestniczyć osoby zgłoszeni oraz posiadający pisemną zgodę lekarza, na karcie
zgłoszenia lub w formie zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik bez okazania aktualnej zgody lekarza
nie będzie dopuszczony do udziału w olimpiadzie.
         
 
      4. W turnieju wezmą udział:
 - mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej Włocławek
- uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Włocławek,
- Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Włocławek,
- Zespół Szkół nr 3 Włocławek,
- Zespół Szkół Samochodowych Włocławek,
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy Włocławek, ul. Leśna 3
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną  
 „Oligo” Włocławek
- Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Eurointegracja” Włocławek,
- i inni chętni niepełnosprawni z miasta Włocławek.
- Stowarzyszenia, inne organizacje  z województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
IX  NAGRODY 
Przewidziany pamiątkowy upominek (koszulka z napisem) oraz medal za udział dla wszystkich uczestników olimpiady.
Za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji – przewidziane dyplomy, medale i  puchary ( w poszczególnych grupach wiekowych z niepełnosprawnością K/M )
Nagrody za punktację generalną (trzy pierwsze miejsca)
Nagrody dla najmłodszego i najstarszego zawodnika olimpiady.
 
 
 
X KWALIFIKACJE GRUP SPORTOWYCH - gry i zabawy  /o kategorii wieku decyduje rok urodzenia / podane niżej
            Grupa O : Dzieci z niepełnosprawnością   5 - 8 lat
 1. Grupa pierwsza: Dzieci z niepełnosprawnością w wieku          9 - 11 lat
 2. Grupa druga :     Młodzież z  niepełnosprawnością                 12 – 15 lat i 16 – 18 lat
 3. Grupa trzecia:     Pozostałe osoby z  niepełnosprawnością
Kobiety- kategorie wiekowe
19 – 22 rok życia
23 – 25 rok życia
26 – 29 rok życia
             30 – 40 roku życia
            41 – 50 roku życia
            51 – 60 roku życia
            61 – 70 roku życia
            Powyżej 71 roku życia
 
Mężczyźni – kategorie wiekowe
19 – 22 roku życia
23 -  25 roku życia
26 – 29 roku życia
30 – 40 rok życia
41 – 50 roku życia
51 – 60 roku życia
61 – 70 roku życia
Powyżej 71 roku życia
 1. Grupa czwarta na wózkach inwalidzkich
 2. Grupa piąta niewidomi lub ociemniali
 
 
XI KONKURENCJE Olimpiady  – dla wszystkich uczestników olimpiady zuwzględnieniem grup wiekowych
Zawodnicy młodsi / 5 – 8 lat, 9 – 11 lat, 12 – 15 lat, 16 – 18 lat /
            ● bieg na dystansie 25 m
            ● bieg na dystansie 50 m
            ● bieg na dystansie 100 m
            ● rzut piłką lekarską
            ● skok w dal z miejsca
            ● skok w dal z rozbiegu
 
Zawodnicy starsi / 19 – 22 lat, 23 – 25 lat, 26 – 29 lat  i pow. 30 roku życia
            ● bieg na dystansie   50 m (podział kobiety /mężczyźni)
            ● bieg na dystansie 100 m (podział K/M)
            ● bieg na dystansie 400 m (podział K/M)
            ● bieg na dystansie 800 m / jako bieg, marsz integracyjny bez rywalizacji / na zakończenie zmagań la
            ● sztafeta 4x100 m (mieszana)
            ● skok w dal z miejsca
            ● skok w dal z rozbiegu
            ● pchnięcie kulą / dziewczęta - 3 kg, chłopcy – 4 kg /
 
Zawodnicy na wózkach / bez kategorii wiekowych tylko kobiety i mężczyźni /
            ● tor przeszkód na wózku inwalidzkim
 
Zawodnicy ociemniali i niewidomi
            ● rzut piłką ręczną do udźwiękowionego kasza z odległości 3m. Zawodnik wykonuje 3 rzuty, za
               za każdy celny rzut 3 punkty
            ● wybieranie różnej wielkości piłek i wkładanie ich do otworów (w stole) o odpowiedniej wielkości
               mały – 3 pkt, średni – 2 pkt, duży – 1 pkt 
 
XII IMPREZY TOWARZYSZĄCE Olimpiadzie
W trakcie olimpiady lekkoatletycznej odbędą się również następujące imprezy towarzyszące:
1. Wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny pn. „ Moja Olimpiada”. Wszystkie prace zostaną wystawione w korytarzach Hali Mistrzów we Włocławku. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
2. Zostaną przeprowadzone „Gry i zabawy” dla osób, które nie będą mogły brać udziału w konkurencjach lekko-atletycznych.
3. Wystawa różnych straganów, stoisk z eksponatami ciekawych szkolnych prac. (oglądanie)
4. Organizacja stoiska z ciekawostkami dla niepełnosprawnych uczestników (np. malowanie twarzy, rozwiązanie małej krzyżówki, rebusu, namalowanie karykatury sportowej , stoisko muzyczne i czynny w nim udział i inne)
5. Badania prozdrowotne np. badanie ciśnienia, waga , wzrost, badania na osteoporozę, ewentualnie inne.
 
 
Gry i zabawy
           
● Slalom z piłką lekarską 1 kg toczoną ręką po podłodze między pachołkami. Czas trwania konkurencji 15 sek. – liczba miniętych pachołków stanowi liczbę zdobytych punktów.
 
● Rzuty woreczkami do ustawionego na podłodze kosza, odległość 3m. Uczestnik wykonuje    3   próby, za zdobyty kosz otrzymuje 1 pkt.
 
● Unihock – zawodnik wykonuje 3 strzały na bramkę z odległości 3 m, za każdy dobry   strzał zawodnik otrzymuje 2 punkty.
 
● Kozłowanie piłki koszykowej slalomem między pachołkami, czas trwania konkurencji    15 sek. , ilość miniętych pachołków stanowi liczbę zdobytych punktów..
 
● Rzuty piłką koszykową do kosza, 3 rzuty z odległości 3m, za każdy celny rzut zawodnik otrzymuje 2 punkty.
 
● Przenoszenie woreczków z grochem ze startu na odległość 5m w czasie 15 sek. Ilość położonych   woreczków na półmetku stanowi liczbę zdobytych punktów.
 
● Nakładanie kółek na pachołki w czasie 15 sek., ilość nałożonych kółek na pachołki stanowi liczbę zdobytych punktów.
 
● Strzał na bramkę piłką nożną do wiszących tablic -3 strzały. Liczy się suma strzałów. (Kobiety-rzut ręką, mężczyźni-strzał nogą)
 
 
Grupa IV zawodnicy na wózkach
             
● Rzuty woreczkiem do kosza 3 rzuty z odległości 2m, za każdy celny rzut 2 pkt.
● Dmuchanie baloników w czasie 15 sek. 3 punkty otrzymuje zawodnik za największy nadmuchany  balonik. Konkurencja wspólna dla wszystkich na wózkach inwalidzkich.
 
 
XIII ZGŁOSZENIA NA Olimpiadę
1.       Każdy zawodnik może być zgłoszony maksymalnie do dwóch konkurencji ( jednej konkurencji biegowej i jednej technicznej) oraz sztafety. Do gier i zabaw mogą być zgłoszeni zawodnicy, którzy nie wezmą udziału w la.
2.       Zgłoszenia należy przesłać do  5 września 2014 r. na adres: Stowarzyszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Eurointegracja” 87-800 Włocławek, ul. Chopina 10/12 lub e-mail b.schwarz@wp.pl
3.       Ostatecznym terminem weryfikacji zgłoszeń, uzasadnionych zmian w składzie grupy oraz uzupełnienia brakujących dokumentów jest odprawa przed zawodami ( w dniu 20.09.2014 r., godz. 8.30- 9.00)
 
XIV PRZEPISY SPORTOWE
 1. W skoku w  dal z rozbiegu obowiązuje prawidłowe odbicie z belki ( z respektowaniem przepisu „spalonego”)
 2. Zawodnicy mogą, ale nie muszą korzystać z bloków startowych, które będą przygotowane na linii startu do biegów krótkich
 3. Sztafeta – łączona (K + M)
 
XV SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Reprezentacja powinna wystąpić w jednolitych strojach sportowych (odpowiednich do pogody)
 2. Zawodnicy startują na wózkach inwalidzkich (powinni posiadać własne wózki)
 3. Osoby towarzyszące będą usadowieni na trybunach
 4. Prosimy opiekunów ekip o dopilnowanie przywiezienia ze sobą transparentu z nazwą lub logo Stowarzyszenia itp.(prezentacja)
 5. Ekipy przyjeżdżają własnym transportem na swój koszt
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.
 
Realizacja programu w wybranych konkurencjach sportowych umożliwi znalezienie dla siebie ciekawych atrakcji wg własnych zainteresowań i temperamentu. Ponadto umożliwi startującym sprawdzenie siebie w różnych konkurencjach.
 
Mogą nastąpić zmiany w podanym regulaminie konkurencji.
 
KONTAKT
„Olimpiada Hefajstosa Włocławek” dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
Kontakt:.  Barbara Schwarz  komórka 781-786-701 lub 782-500-052
        e-mail:   b.schwarz@wp.pl 
Proszę przesyłać listy uczestników startujących w poszczególnych konkurencjach la z uwzględnieniem grupy wiekowej,
lub listy uczestników startujących w grach i zabawach z uwzględnieniem lat
           
 
 
 
 
 
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi