ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-05-27 Organizacje komentują założenia do strategii rozwoju województwa

Przygotowania do powstania strategii rozwoju naszego województwa na kolejne dziesięć lat nabierają tempa – do 02 czerwca br. trwają konsultacje założeń do Strategii.

Dokument opisujący „Założenia” przedstawia ideę rozwoju województwa oraz instrumenty jej realizacji, ale na stosunkowo ogólnym poziomie, który jednak pozwala w pełni zapoznać się z przyjętą wizją rozwoju województwa. Konsultacje tego dokumentu to kolejny krok do przygotowania strategii rozwoju naszego regionu na lata 2021-2030.

Do prac nas Strategią powrócił także pozarządowy zespół ds. strategii, który powstał dzięki staraniom wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa i którego uczestnikami są reprezentanki i reprezentanci organizacji z regionu. Ponieważ czas na konsultacje jest bardzo krótki (trwają do 02 czerwca br.) zespół proponuje osobom aktywnym w organizacjach pozarządowych skorzystanie z gotowego formularza do konsultacji dokumentu na stronie www.stacja-konsultacja.pl, gdzie należy wpisywać komentarze (uwagi, propozycje) do dokumentu wraz z ich uzasadnieniem. Zebrane uwagi i propozycje zostaną zweryfikowane przez zespół podczas spotkania w dn. 01 czerwca br. i następnie złożone w konsultacjach jako głos środowiska pozarządowego.

Zachęcamy do włączenia się w prace zespołu - proces tworzenia Strategii dopiero się rozpędza!

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi