ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Podręcznik dla LGD

Przypominamy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Podręcznik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w województwie kujawsko-pomorskim, który stanowi załącznik nr 9 do SZOOP RPO WK-P.
 
Podręcznik skierowany jest w  szczególności do Lokalnych Grup Działania oraz innych podmiotów zaangażowanych we wdrożenie instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim w celu zapewnienia osobom/podmiotom praktycznych narzędzi i wskazówek dotyczących jego realizacji.
 
DO POBRANIA
Treść podręcznika dostępna: tutaj
Załącznik do podręcznika (część 1) dostępny: tutaj
Załącznik do podręcznika (część 2) dostępny: tutaj

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi