ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-04-06 Podsumowanie aktywności wojewódzkiej RDPP za 2017 rok

Podsumowanie aktywności wojewódzkiej RDPP za 2017 rok

Podobnie jak w roku ubiegłym, także teraz wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego przygotowała podsumowanie swojej aktywności za minione 12 miesięcy. Podsumowanie wskazuje te działania Rady, które zostały zakończone w 2017 roku, ale również wylicza zagadnienia nad którymi Rada pracować będzie w 2018 roku.

Obecna kadencja RDPP jest trzyletnia (2016-2018), dlatego wiele z podjętych przez Radę tematów nie jest jeszcze ukończone, jednak wśród tych zakończonych w drugim roku działalności warto wskazać m.in. usprawnienia w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych, weryfikację potrzeb kujawsko-pomorskich organizacji w zakresie współpracy z samorządem województwa oraz dwa badania związane z udziałem organizacji pozarządowych w planowaniu i wykorzystaniu środków unijnych przeznaczonych dla naszego regionu.

Przypomnijmy, że Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem – w skład Rady wchodzą przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego oraz III sektora (reprezentanci NGO wybierani są spośród delegatów Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Podsumowanie za 2017 rok dostępne jest tutaj, natomiast za rok poprzedni (2016) tutaj

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi