ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-09-17 Podyskutujmy przy kawie o współpracy - uwaga zmiana terminu spotkania na 10 października 2013 r.

Uwaga zmiana terminu spotkania !

Z przyczyn od nas niezależnych, spotkanie zostało przełożone na dzień 10 października 2013 r. godz. 11.00-14.00. Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy. Osoby, które zgłosiły się na wcześniej ustalony termin, zostaną poinformowane o ww. zmianie drogą mailową.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do dyskusji nad perspektywami współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem.

Dyskusja odbędzie się w formie world cafe, polegającej na rozmowie przy stolikach tematycznych. Po każdej półgodzinnej rundzie dyskusyjnej uczestnicy będą przechodzić do innego stolika tematycznego, tak by wszyscy mieli możliwość zabrania głosu w dyskusji na każdy temat.

Po części dyskusyjnej odbędzie się część plenarna polegająca na podsumowaniu pracy w grupach.

Podczas dyskusji poruszone zostaną trzy tematy:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Możliwości i wyzwania dla NGO – moderator – Adam Szponka - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego

2) Miejsce trzeciego sektora w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – moderator – Małgorzata Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

3) Wizja współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego w oparciu o doświadczenia z ostatnich kilku lat – moderator – Karol Gutsze – Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Spotkanie odbędzie się 10 października 2013 r. w godz. 11.00-14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w sali patio (na parterze).

Osoby zainteresowane (maksymalnie po dwóch przedstawicieli z każdej organizacji) proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa mailem na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 7.10.2013 r. Bliższych informacji na temat spotkania udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego tel. 56 62 18 371, 56 62 18 403.

Serdecznie zapraszamy !

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi