ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-09-17 Prace nad programem wieloletnim

W dniach 28-29.09.2020 r. rozpoczniemy prace nad projektem "Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi"

Prace będą miały charakter warsztatowy i obdbywać się będą w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wraz z pracownikami samorządu wojewodztwa - wchodzącymi w skład zespołu roboczego do spraw opracowania projektu programu - wspólnie pochylą się nad problemami obu sektorów, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania współpracy w perspektywie lat 2021-2025.

Efektem prac Zespołu będzie projekt programu wieloletniego na lata 2021-2025, dający podbudowę do długofalowej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, oraz gwarancje stabilności finansowej w odniesieniu do środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kolejnych pięciu latach.

Projekt Programu będzie poddany konsultacjom społecznym, po czym zostanie uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skład zespołu roboczego. 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi