ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-10-15 Problemy osób niepełnosprawnych – zaproszenie na spotkanie do Chełmna

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE BADANIA NT. PROBLEMÓW I POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

W ramach projektu „Konsultacje Społeczne w Powiecie Chełmińskim” z inicjatywy lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzono badania mające określić problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.
 
W dniu 27 października 2014r. od godz. 1300 w sali nr 2 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 odbędzie się spotkanie, na którym zostanie przedstawiony raport z przeprowadzonych badań.
Serdecznie zapraszamy wszystkich biorących udział w badaniach oraz wszystkich zainteresowanych: osoby niepełnosprawne, rodziny/opiekunów osób niepełnosprawnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i wszystkich, którym problemy i potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców powiatu są bliskie a chcieliby zabrać głos na temat możliwych rozwiązań.
 
Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu do dnia 24 października br. pod nr tel. 566772424 lub 566772455 (PCPR Chełmno).
Projekt „Konsultacje Społeczne w Powiecie Chełmińskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, to  partnerskiedziałanie realizowane przez Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Starostwo Powiatowe w Toruniu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe spojrzenie na potrzeby osób niepełnosprawnych 

Poznanie rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych i zaplanowanie najlepszych form pomocy – to zadanie, które w powiecie chełmińskim wyznaczyły sobie wspólnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz współpracujące z nim organizacje pozarządowe.
 
W okresie wakacji przedstawiciele chełmińskich organizacji pozarządowych przeprowadzili ponad 50 spotkań, 30 wywiadów osobami niepełnosprawnymi, ponad 30 wywiadów z opiekunami osób niepełnosprawnych, a także ponad 20 ankiet z przedstawicielami firm i organizacji pozarządowych.
 
Obecne badania umożliwiają dosłownie bezpośrednie, osobiste wysłuchanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, mieszkańców naszego powiatu. Co z kolei pomoże nam skonfrontować nasze wyobrażenia o oczekiwaniach i problemach środowiska osób niepełnosprawnych ze stanem rzeczywistym” – stwierdza Ewa Wirosławska, dyrektor PCPR w Chełmnie.
Rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich bliskich to tylko wstęp do opracowania przyszłych, długofalowych działań na rzecz potrzebujących. Dzięki badaniu, będziemy mogli zweryfikować programy wieloletnie oraz opracować działania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, ich rodzin i otoczenia. Ten proces to przede wszystkim wiedza o środowisku i jego oczekiwaniach, więc  umożliwia nam większą skuteczność w zakresie realizowanej aktywizacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej na poziomie działań powiatu – dodaje Ewa Wirosławska.
 
Powiatowe Centrum planuje jeszcze w tym roku zorganizowanie spotkań grup roboczych oraz przedstawienie wyników swoich badań. Działania na tę skalę nie były by możliwe bez współpracy z organizacjami pozarządowymi - Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy stwierdzić, że się uzupełniamy, wzajemnie uczymy, co stwarza możliwości na przyszłość nie tylko w zakresie zlecania zadań, ale i codziennego partnerstwa – potwierdza Ewa Wirosławska. Podobnego zdania jest Robert Kościński ze Stowarzyszenia „Pro Bono Hominis – Dla Dobra Człowieka” W moim przekonaniu dla lepszej weryfikacji potrzeb i ukierunkowania działań, dalsza, wielopłaszczyznowa współpraca z instytucjami pomocowymi jest nieodzowna. Ważne jest, aby instytucje zainteresowane danym tematem współpracowały ze sobą, wymieniały informacje, itp. Umożliwi to trafniejsze ukierunkowanie podejmowanych działań.
 
Przykład z powiatu chełmińskiego jest unikatowy na skalę województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki zaangażowaniu w proces diagnozy organizacji, które, na co dzień pracują ze swoimi podopiecznymi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało rzetelną informację od bezpośrednich adresatów swoich działań, unikając w ten sposób oficjalnego, a tym samym niekomfortowego dla wielu osób trybu.
Proces opracowania nowych rozwiązań problemów osób niepełnosprawnych w powiecie jest realizowany w ramach projektu „Konsultacje społeczne w powiecie chełmińskim” – wspólnego przedsięwzięcia Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia oraz Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

 
Projekt „Konsultacje społeczne w powiecie chełmińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 5.4.2 PO KL)


 

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi