ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-09-09 Profesjonalnie o współpracy międzynarodowej

Wsparcie organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy międzynarodowej, gromadzenie i analizowanie informacji o przedsięwzięciach o charakterze ponadnarodowym oraz promocja polskiej polityki zagranicznej, to tylko wybrane przykłady aktywności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu (RODM).

Toruński ośrodek jest częścią nowej sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która zastąpiła istniejące od 1999 roku Regionalne Centra Informacji Europejskiej. RODM w Toruniu działa od kwietnia br., i od samego początku włącza się w przedsięwzięcia, które promują szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przeprowadzi szkolenia, wykłady, spotkania (również w okresie wakacyjnym) poświęcone m.in.: polskiej polityce zagranicznej oraz funduszom, które są pomocne w realizacji projektów ponadnarodowych. Oferta szkoleniowa kierowana jest do np. ngo, szkół, klubów seniora.

Bardzo ważnym elementem działalności RODM w Toruniu będzie powołanie tzw. Grupy Współpracy Międzynarodowej (GWM), w skład której wejdą przedstawicie samorządów i organizacji pozarządowych. Zdaniem tej grupy będzie wypracowanie modeli współpracy międzynarodowej, które pozwolą na udoskonalenie dotychczasowych sposobów prowadzenia projektów zagranicznych. Pierwsze szkolenia dla GWM zostały zaplanowane już na październik br.

RODM to także punkt informacyjny, w którym są dostępne m.in.: materiały informacyjne poświęcone polityce międzynarodowej, w tym integracji europejskiej. Jednocześnie, zadaniem pracujących w RODM konsultantów jest pomoc w wyszukiwaniu informacji na temat np. źródeł finansowania aktywności ngo i samorządów w obszarze międzynarodowym, pośrednictwo w kontaktach instytucji w regionie z MSZ oraz promocja założeń polskiej polityki zagranicznej.

Oferta RODM w Toruniu to również internetowa biblioteka licząca blisko 1800 publikacji oraz serwis edukacyjny „Współczesne problemy europejskie” i jeszcze wiele więcej.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu mieści się przy ulicy Mostowej 27. Telefon kontaktowy: 56 652 11 21. Adres strony i poczty elektronicznej: www.rodm-torun.pl, rodm@rodm-torun.pl

Wszystkie działania podejmowane przez RODM w Toruniu są bezpłatne.
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi