ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-11-03 Program „Bez przemocy" - szkolenie

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, samorząd powiatowy opracowuje i realizuje programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie . Wychodząc naprzeciw tym zadaniom, samorząd województwa przyjął do realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego autorski program „Bez przemocy” . W poprzednich latach odbyły się już trzy edycje szkolenia dla trenerów tego Programu, dające uprawnienia do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

Wszystkich Państwa zainteresowanych szkoleniem oraz prowadzeniem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i spełniających przedstawione poniżej warunki zapraszam do kontaktu z Biurem Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy (Tel. 56/ 656 10 78; e-mail: e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl).

Kandydaci na szkolenie, które odbędzie się w terminie 14-18 listopada 2016 r.
(5 dni / 50 godzin dydaktycznych), powinni spełniać poniższe kryteria:

    ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne
w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej;
    albo ukończone studia II stopnia na innym niż ww. kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
    udokumentowane ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin;
    udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie pary trenerów (kobiety
i mężczyzny), którzy potem wspólnie będą mogli pracować zgodnie z programem „Bez przemocy” (karta zgłoszenia w załączeniu).
Informuje również, że szkolenie odbędzie się w Budynku Urzędu Marszałkowskiego,
w Toruniu, Pl. Teatralny 2, sala 308 (II piętro). Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a Organizator zapewnia:
    wyżywienie (obiad, serwis kawowy),
    materiały szkoleniowe,
    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające przez okres 5 lat, do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie wg. ww. programu (dla uczestników, którzy wezmą udział we wszystkich zajęciach i pozytywnie napiszą test sprawdzający).

Organizator szkolenia nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży. 

 

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi