ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-02-05 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności - konkurs

Ruszyła kolejna edycja „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”. Służy on wspieraniu projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W tym roku na jego realizację minister pracy przeznaczył 5 mln zł. Organizacje, które wygrają w konkursie, mogą liczyć na dotację w  wysokości od 50 do 300 tys. zł.

 
Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 23 lutego 2015 r.
 
Choć wszędzie uzyskane środki będzie można przeznaczyć na poprawę standardów w noclegowniach czy na usamodzielnienie osób bezdomnych, to organizatorzy określili cele regionalne dla poszczególnych województw.
 
I tak np. w woj. dolnośląskim zaleca się utworzenie skutecznego systemu świadczenia kompleksowych usług osobom bezdomnym przebywającym poza placówkami pomocowymi, w woj. świętokrzyskim premiowane będzie utworzenie punktów przeznaczonych dla osób będących pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zaś w woj. zachodniopomorskim - prowadzenie akcji informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy.
 
Załącznikiem do ogłoszenia o konkursie są dane kontaktowe do dyrekcji dworców kolejowych PKP, będących stałym miejscem gromadzenia się osób bezdomnych. Dzięki temu będzie można skuteczniej dotrzeć do potrzebujących, bądź wspólnie zorganizować dla nich pomoc.
 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi