ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-11-14 Program współpracy na rok 2020 uchwalony

13 listopada Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Projekt rocznego programu przygotowany został przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

Wypracowany projekt programu został poddany konsultacjom społecznym, po czym trafił pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za współpracę przy tworzeniu programu i za udział w jego konsultacjach.

Z materiałem zapoznać się można poniżej

Program współpracy 2020

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi