ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2020-12-02 Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 uchwalony

30 listopada Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Projekt rocznego programu przygotowany został przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

Wypracowany projekt programu został poddany konsultacjom społecznym, po czym trafił pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za współpracę przy tworzeniu programu i za udział w jego konsultacjach.

Z materiałem zapoznać się można poniżej

Uchwała Sejmiku

Program współpracy

Trwają również prace nad "Wieloletnim programem współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025".  Powołany specjalnie do tego celu zespół roboczy, składający się w połowie z reprezentantów III sektora i w połowie z urzędników spotykał się kilkukrotnie celem wypracowania zapisów programowych. Prace są już na etapie końcowym i w najbliższym czasie projekt dokumentu trafi do konsultacji społecznych, do udziału w któryxh już teraz Panstwa zapraszamy.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi