ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-10-16 Przedłużamy nabór na wykonawców do przeprowadzenia testu procesu regrantingu.

Nabór ofert przedłużony do dnia 28 października 2019 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert tytułem wykonania usługi na przeprowadzenie testu procesu regrantingu. 

Regranting ma być nową, dodatkową formą przekazywania dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Przedmiotem zamówienia jest:

- przeprowadzenie warsztatów z zakresu opracowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia regrantingu (w tym wzór wniosku umowy i sprawozdania w ramach regrantingu do stosowania w procesie przez potencjalnych wnioskodawców). Przeprowadzenia testu w oparciu o wyniki warsztatów dla wybranego zespołu, w którego skład wejdą przedstawiciele administracji, organizacje pozarządowe oraz członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- przeprowadzenie w trakcie warsztatów symulacji procesu regrantingu na wypracowanych procedurach i analizy jej przebiegu

- opracowanie dokumentacji regrantingu (regulamin wyboru operatora, regulamin konkursów ogłaszanych przez operatora, wzór umowy między operatorem a organizacją wnioskującą,  opracowanie procedury rozliczania ryczałtowego projektów, planu animacji i promocji)

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zaproponowania planu przebiegu testu,

- zapewnienia, co najmniej 3 moderatorów posiadających doświadczenie pracy w III sektorze oraz kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń itp. poświadczone CV kandydatów na moderatorów,

-przygotowania i przeprowadzenia 3 dni warsztatowych w układzie: warsztat 2-dniowy (warsztat z opracowania dokumentacji+ symulacja) oraz warsztat jednodniowy ( analiza procesu+ korekta założeń), -opracowania ostatecznych wzorów dokumentacji i raportu z przebiegu proces,

- zapewnienia miejsca warsztatów wraz z wyżywieniem oraz zakwaterowaniem uczestników podczas spotkania dwudniowego,

Za rekrutację uczestników odpowiedzialny jest Zleceniodawca, który zapewni udział w grupie warsztatowej reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego i organizacji pozarządowych - maksymalnie 25 osób

Ostateczny termin wykonania zamówienia ustalony został na dzień 6 grudnia 2019 roku.

Prosimy o ofertę cenową dotyczącą całości zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami – podanie kwoty brutto, przy założeniu, że stawka wynagrodzenia zaspokoi wszystkie koszty wykonawcy.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie do dnia 28 października br.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi