ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-10-06 Przystąp do sieci – działaj skuteczniej!

Przystąp do sieci – działaj skuteczniej!

Chcesz znaleźć partnerów dla swojej organizacji, by skuteczniej działać, promować ofertę i kontaktować się z administracją publiczną? Przystąp do sieci NGO, którą Ośrodek Tłok buduje w ramach projektu „Razem łatwiej” realizowanego od 1 października 2014 r.
Ośrodek Tłok od 01.10.2014 do 30.06.2015 realizuje projekt „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim”.

W jego ramach zbudowana zostanie sieć współpracy organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną.
Sieć obejmie minimum 12 powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego – do sieci może wejść po jednej organizacji z każdego z nich.
Przy rekrutacji do sieci Tłok będzie brać pod uwagę m.in. posiadanie przez organizację oferty produktów/usług, wysoki poziom realizowanych projektów.
 
W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie dla organizacji pozarządowych:

- bezpłatne szkolenia i wyjazdy studyjne, doradztwo specjalistyczne,
materiały promocyjne (strony, ulotki, foldery, banery itp.) dla NGO wchodzących w skład sieci,
- przygotowanie w ramach sieci wspólnej oferty usług/produktów (tzw. Pakiety 3x3 łączące 3 różne usługi 3 NGO np. pakiet turystyczny - szkolenie + gra terenowa + catering) oraz kampania reklamowa pakietów na portalach internetowych , w radiu i TV,
- stworzenie strony www sieci, która będzie platformą wzajemnej komunikacji między członkami sieci (wbudowana opcja forum dyskusyjnego) i posłuży promocji NGO i pakietów 3x3,
- wsparcie NGO w kształtowaniu polityki lokalnej poprzez wyłonienie w ramach sieci tzw.mentorów (doświadczonych przedstawicieli NGO, którzy będą wspierać merytorycznie i mediacyjnie NGO w przypadku problemów w kontaktach z JST) oraz rzeczników (którzy będą reprezentować interesy NGO, lobbować w urzędach na rzecz NGO),
- 2 szkolenia dla członków Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO,
 - spotkania w powiatach z udziałem członków sejmiku, Rad Działalności Pożytku Publicznego i NGO – na temat współpracy między przedstawicielami sektora pozarządowego i samorządowego.

Formularze zgłoszeniowe do sieci należy przesyłać do dnia 21.10.2014

drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 
Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
lub – w wersji wypełnionej, podpisanej i zeskanowanej – na adres siec@tlok.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ.

Więcej informacji:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok
Tel. 56 655 50 22, 661 074 674
e-mail siec@tlok.pl
Osoby do kontaktu: Joanna Kamińska, Anna Kaźmierczak
 
Projekt „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi