ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-02-05 Publikacja i film o certyfikowanych entuzjastach – Organizacja sprawdzona

 Publikacja i film o certyfikowanych entuzjastach – Organizacja sprawdzona

Po relacji zdjęciowej z ogłoszenia laureatów (tutaj >>) i filmie o konferencji podsumowującej certyfikację (tutaj >>) przyszedł czas na publikację o kujawsko-pomorskich NGO wyróżnionych certyfikatem - "Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści".

Certyfikacja „Organizacja sprawdzona” ma za zadanie promować działalność pozarządową, poprawiać wizerunek III sektora, ale także promować organizacje wyróżnione certyfikatem. W związku z tym, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (organizator procesu certyfikacji) stosuje różne rozwiązania i narzędzia do upowszechniania informacji o „certyfikowanych entuzjastach”, czyli organizacjach-laureatach certyfikacji. Dlatego o wyróżnionych podmiotach pozarządowych powstała publikacjaProfesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści”. W publikacji przeczytać można także o intencjach i doświadczeniach certyfikacji z czterech edycji certyfikacji między 2012 a 2017 rokiem.

https://www.youtube.com/watch?v=9fuaC0Y5jPQ

W każdej edycji certyfikacji decyzję w sprawie przyznania certyfikatów podejmuje Kapituła Certyfikatu w oparciu o informacje uzyskane od organizacji aplikujących, od przedstawicieli Kapituły z wizyt w organizacjach, z rekomendacji otrzymanych przez aplikujących od innych podmiotów itp. Kapitułę powołuje zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a w składzie Kapituły połowa miejsc zagwarantowane jest dla reprezentantów III sektora z regionu (wśród nich także przedstawicieli organizacji uprzednio certyfikowanych), a drugą połowę tworzą przedstawiciele administracji publicznej (reprezentanci samorządu regionu, powiatów), przedstawiciele biznesu (organizacji zrzeszających przedsiębiorców) oraz mieszkańców województwa (osoby wybrane w otwartym, publicznym naborze). Taki skład Kapituły gwarantuje utrzymanie „sektorowego” charakteru wyróżnienia (większość głosów w Kapitule mają NGO), a jednocześnie zapewnia jego transparentność (udział partnerów publicznych i biznesowych).

Certyfikat "Organizacja sprawdzona" przyznawany jest na dwa lata, a po tym czasie Kapituła Certyfikatu może przedłużyć obowiązywanie certyfikatu. O wszystkich organizacjach certyfikowanych - laureatach IV edycji w 2017 roku oraz organizacjach certyfikowanych w latach ubiegłych powstała publikacja prezentująca i promująca ich działalność.

Publikacja kolportowana jest przez Federację do instytucji publicznych, biznesowych i pozarządowych, jak też dostępna jest w wersji elektronicznej: "Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści".

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi