ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-08-11 Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski zaprasza do zgłaszania przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i  gmin) do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgłoszenia - do dnia 26 sierpnia 2015 r.

Do zadań Rady, w skład której wchodzi 7 osób powołanych na 4 letnią kadencję,należy:
a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
b) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) ocena realizacji programów;
d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla  osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia powinny być przygotowane w formie pisemnej i zawierać następujące informacje:
1.      imię i nazwisko osoby zgłaszanej,
2.      nazwę instytucji, która reprezentuje,
3.      krótką rekomendację,
4.      dane zgłaszającego.
 
Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2015 r. na niżej podany adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń.
lub na
 
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego, która jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl.
 
Oferty można dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres do biura podawczego lub osobiście do kancelarii głównej Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Biuro podawcze – kancelaryjne -  pokój 116a.
 
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi