ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-02-01 Raport z diagnozy ngo 2015

Zapraszamy do zapoznania się z  wynikami najnowszych badań sektora organizacji pozarządowych w  województwie kujawsko-pomorskim zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Ośrodek Tłok od marca do grudnia 2015 roku.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 174 organizacji. Stowarzyszenie Klon/Jawor realizowało je jako element ogólnopolskich prac badawczych – „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, największego niezależnego badania polskich stowarzyszeń i fundacji. Organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego zostały wyodrębnione z ogólnopolskiej próby oraz poddane odrębnej analizie przez zespół badawczy Stowarzyszenia Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”.

Badania pokazują powolną stabilizację sektora w regionie. Istotny wpływ na działania organizacji ma ich położenie terytorialne. Organizacje z dwóch największych miast województwa (Bydgoszcz i Toruń) w badania wyróżniają się pod względem udziału w całości sektora oraz posiadanych zasobów. Drugą istotną kwestią jest element stabilizacji sektora. Umacnia się „klasa średnia” NGO, organizacje, które nie są już młodymi małymi podmiotami działającymi okazjonalnie, ale organizacjami, które sprofesjonalizowały swoje działania oraz posiadają wystarczające zasoby, aby je realizować w miarę stabilnie. Jednocześnie organizacje pod względem współpracy i kontaktów z innymi podmiotami są bardzo lokalne, brakuje integracji sektora na poziomie województwa.  Wiele z organizacji nadal jest uzależnionych od środków samorządowych i grantowych. Istotnym czynnikiem wspierającym niezależność finansową organizacji staje się prowadzenie działalności odpłatnej oraz gospodarczej.

Obok badania ankietowego, drugą zastosowaną techniką badawczą był indywidualny wywiad pogłębiony (IDI). Pozwoliła ona na rozszerzenie analiz o dodatkowe, interesujące z badawczego punktu widzenia wątki, które nie zostały wystarczająco zdiagnozowane w badaniu ilościowym. Wywiady zostały przeprowadzone na próbie 20 organizacji na przełomie sierpnia i września 2015 roku. Przyjęły formę rozmowy według ustalonego scenariusza. Zawierał on 27 pytań zgrupowanych w 4 blokach tematycznych: informacje podstawowe, model działania organizacji, wolontariat, współpraca z innymi podmiotami.


DO POBRANIA:
DIAGNOZA NGO 2014

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi