ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Regulamin pracy komisji konkursowych

UCHWAŁA NR 48/2260/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z  dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert i sposobu oceny ofert w trybie uproszczonym

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik - Regulamin pracy komisji konkursowych

Załącznik Nr 1 do regulaminu - wzór oświadczenia o bezstronności

Załącznik Nr 2 do regulaminu - wzór karty oceny (konkurs)

Załącznik Nr 3 do regulaminu - wzór karty oceny (tryb pozakonkursowy)

Załącznik Nr 4 do regulaminu - wykaz ofert

Załącznik Nr 5 do regulaminu - wzór oświadczenia o zwrocie kosztów

   
drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi