ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2018-08-22 Rekrutacja do projektu pn. Koalicja Kulturotwórców - wizyta studyjna#3 w Poznaniu

 

30.08.2018

wizyta studyjna #3 – Poznań

 

Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury. To szansa na wymianę informacji i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przydatnych w dalszym działaniu alternatywnych organizacji, instytucji kultury oraz samorządów.

 

W programie: Scena Robocza, Łazarz Otwarta Strefa Kultury, Inkubator Kultury Pireus, Wspólny Stół, Rozbrat.

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/KoalicjaKulturotworcow/

Zapisy pod adresem: koalicjakulturotworcow@gmail.com

---

Udział w wizytach studyjnych jest bezpłatny – organizator pokrywa koszty przejazdu oraz wyżywienia.

---

Projekt skierowany jest do Kulturotwórców z województwa kujawsko-pomorskiego.

///

Czym jest Koalicja Kulturotwórców?

To projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz w Toruniu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników kultury w zakresie tworzenia i zarządzania projektami społeczno-kulturalnymi inicjowanymi na rzecz lokalnych społeczności poprzez utworzenie koalicji, sieci współpracy, o zasięgu regionalnym (woj. kujawsko-pomorskie). Tytułowi Kulturotwórcy to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, kreujący innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze.

//

Działanie dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Koalicja Kulturotwórców
Spółdzielnia Socjalna KULTURHAUZ
ul. Poniatowskiego 5/2
87-100 Toruń
www.kulturhauz.com

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi