ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-05-04 Rekrutacja do projektu pn. VIII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”, którego pomysłodawcą jest Fundacja Nowe Pokolenie z Bydgoszczy

Rekrutacja do projektu pn. VIII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”, którego pomysłodawcą jest Fundacja Nowe Pokolenie z Bydgoszczy, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy.

Projekt skierowany jest do utalentowanych artystycznie dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat ze szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju i odbędzie się w terminie 26.06-07.07.2017r. Weźmie w nim udział 40 młodych artystów. Główną ideą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi.

Odmienność projektu od innych tego typu przedsięwzięć polega niewątpliwie na bogactwie działań i form artystycznego rozwoju oraz zaangażowaniu licznych instytucji kulturalnych, wybitnych instruktorów oraz artystów. Jednak nie to jest najważniejsze, a fakt integracji młodych ludzi z różnych środowisk, z pełnych rodzin i z domów dziecka. Wspólnym pierwiastkiem wszystkich uczestników warsztatów jest zamiłowanie do sztuki oraz ogromna chęć doskonalenia swoich umiejętności. Warsztaty obejmują zajęcia w czterech kategoriach artystycznych: teatr, taniec, muzyka i plastyka.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej: http://www.nowe-pokolenie.pl/materialy-reklamowe_warsztaty-2017_warsztaty_nowe-pokolenie

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi