ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-11-24 Roczny i wieloletni program współpracy uchwalone !

Podczas ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Radni podjęli uchwały w sprawie rocznego (na 2016) i Wieloletniego (na lata 2016-2020) programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

Przypominamy, że projekt rocznego programu przygotowany został przez  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

Natomiast projekt wieloletniego programu współpracy jest efektem dwóch dwudniowych spotkań warsztatowych, w których udział brali członkowie powołanego w tym celu zespołu roboczego ds. opracowania wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wraz z pracownikami samorządu województwa wchodzącymi w skład zespołu roboczego współnie pochylili się nad problemami i potrzebami obu sektorów, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dotyczące współpracy międzysektorowej w długofalowej perspektywie na lata 2016-2020.

Wypracowane projekty programów zostały poddane konsultacjom społecznym, po czym trafiły pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z marteriałem zapoznać się można poniżej

program współpracy na rok 2016

Wieloletni program współpracy na lata 2016-2020

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi