ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-03-22 Rodzynki po raz szósty

Ogłaszamy kolejną, już szóstą edycje konkursu o nagrodę marszałka na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe "Rodzynki z pozarządówki - spieszcie się - składanie wniosków do 10 kwietnia 2013 r.

Do udziału w konkursie zapraszamy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki:

1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu realizowanego w 2012 roku), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2012 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym, nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

Nowością tegorocznej edycji jest wyższa suma przychodów (300 tys. zł) umożliwiająca udział w konkursie szerszemu gronu organizacji z naszego regionu.

 do pobrania:

- uchwała Zarządu
- Regulamin konkursu
- Formularz zgłoszeniowy

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi