ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-11-22 Sejmik Organizacji Pozarządowych ma nowego przewodniczącego

20 listopada obradował Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. na temat zadań, jakie stoją przed Sejmikiem w perspektywie 2014 roku, jak również na temat spraw, które przez prawie 10 lat funkcjonowania organu zostały zakończone.

Podczas spotkania, z grona delegatów wybrano nowego przewodniczącego, którym został Karol Gutsze, reprezentujący NGO-sy z powiatu tucholskiego - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pamiętowa i Adamkowa - jednocześnie członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nowy przewodniczący przedstawił podsumowanie dotychczasowych działań i propozycję nowych kierunków działania Sejmiku w następnych latach oraz zaproponował wprowadzenie usprawnień, które pozwolą na jeszcze lepsze funkcjonowanie tak ważnego dla środowiska pozarządowego organu, reprezentującego interesy NGO-sów z regionu.

Życzymu nowemu Przewodniczącemu samych sukcesów w działalności na polu pozarządowym, jak i dobrej współpracy z Samorządem Województwa, jako równorzędnym partnerem w procesie budowania dialogu obywatelskiego.

Jednocześnie w imieniu środowiska pozarządowego, dziękujemy dotychczasowej przewodniczącej Pani Łucji Andrzejczyk za reprezentowanie interesów trzeciosektorowych w poprzednich latach działalności Sejmiku.

do pobrania:

- 10 lat działalności ROPWKP/Sejmiku Organizacji Pozarządowych
- prezentacja "Plusy, minusy, perspektywy"

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi