ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-06-18 Seminarium „WYSOKA JAKOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych gmin i powiatów naszego województwa do udziału w seminarium „WYSOKA JAKOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, które odbędzie się 26 czerwca 2014 roku w godz. 10.00 do 13.15 w Wyższej Szkole Bankowej przy ul. Dekerta 26 w Toruniu. Seminarium organizowane jest przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych we współpracy z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego.
Podczas spotkania zaproponujemy i przetestujemy opracowane przez międzysektorowy zespół roboczy Federacji kluczowe elementy i narzędzia skutecznego procesu przygotowania rocznego Programu współpracy samorządu z III sektorem. Nastawione na praktykę spotkanie będzie okazją do opracowania założeń Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
Dzięki pracy w grupach roboczych nabyte umiejętności będą przydatne zarówno dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie Programów w samorządach lokalnych, jak i przedstawicielom NGO chcącym aktywnie uczestniczyć w ich współtworzeniu. Każda z grup przepracuje kluczowe elementy: analizę i diagnozę potrzeb pod kątem przygotowywania Programów współpracy, planowania procesu konsultacji, w tym pracy grup roboczych, określania i ewaluacji efektów wdrażania Programów.
Moderator seminarium: Janusz Wiśniewski - Kujawsko-Pomorska Federacja NGO. Moderatorzy grup warsztatowych: Tomasz Dominiak i Jan M. Grabowski - Kujawsko-Pomorska Federacja NGO oraz przedstawiciele Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych do dnia 24 czerwca 2014 roku.

Załączniki:
Program seminarium
Karta zgłoszeniowa
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi