ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-06-07 Seminarium informacyjne „Ponowne wykorzystanie produktów – doświadczenia krajowe”

Zapraszamy na seminarium informacyjne „Ponowne wykorzystanie produktów – doświadczenia krajowe”, które odbędzie się w następujących miejscach (do wyboru):17 czerwca 2013 r. Centrum konferencyjne Daglezja w Przysieku; 87-134 Zławieś Wielka lub 18 czerwca 2013 r. Przystań Bydgoszcz; ul. Tamka 2 w Bydgoszczy.

Seminaria realizowane są w ramach realizacji projektu CERREC /Europejskie sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania/ wdrażanego w Programie dla Europy Środkowej.
Celem seminariów jest przedstawienie zagadnienia ponownego użycia przedmiotów, z którymi spotykamy się w codziennym życiu, począwszy od sprzętu elektronicznego, sportowego, książek, zabawek, aż do przedmiotów wielkogabarytowych. Zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, organy administracji publicznej powinny podejmować działania wspierające ponowne użycie. Centra odbioru, napraw oraz sprzedaży pozbywanych się przez mieszkańców przedmiotów z powodzeniem funkcjonują od wielu lat w krajach Europy Zachodniej.
Podczas seminarium zaprezentowana zostanie działalność Stowarzyszenia Emmaus z Wrocławia prowadzącego punkty ponownego wykorzystania we Wrocławiu i Warszawie oraz dobre praktyki Fundacji Feniks, prowadzącej Galerię Przydasie w Toruniu. Stowarzyszenie Emmaus szczegółowo omowi następujące zagadnienia:
- tworzenie punktów zbiórki materiałów wielokrotnego użytku,
- tworzenie systemów zbiórki odpadów,
- współpraca ze społecznością i administracją lokalną,
- skuteczność podejmowanych działań,
- uwarunkowania prawne prowadzenie działalności,
- prowadzenie wymaganej księgowości, dokumentacji, sprawozdawczości,
- codzienna praktyka w sklepie charytatywnym.
Seminaria skierowane są w szczególności do organizacji zainteresowanych prowadzeniem działalności o podobnym profilu, w szczególności do: organizacji pozarządowych, zakładów aktywności zawodowej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego.
Potwierdzenie uczestnictwa proszę wysyłać do dnia 13 czerwca 2013 r. do godziny 15:00 na adres
e-mail: m.bobek@kujawsko-pomorskie.pl podając następujące dane:

Imię:
Nazwisko:
Organizacja:
Telefon:
Adres e-mail:
Miejsce seminarium (Przysiek lub Bydgoszcz):

Seminarium jest bezpłatne dla uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń, przyjęcie na seminarium będzie potwierdzone na podane w  rejestracji adresy e-mail. Organizator nie zwraca kosztów podróży i  zakwaterowania.
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi