ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-10-27 Specjalistyczne panele warsztatowe dla organizacji pozarządowych

Specjalistyczne panele warsztatowe dla organizacji pozarządowych

Zabierz głos w sprawie polityki na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami!

W ramach projektu „Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji”, którego celem jest wzmacnianie wdrażania w Polsce konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, przede wszystkim w obszarach dostępności, edukacji włączającej oraz aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnościami,

serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się 16 listopada 2015r., w Fundacji Aktywizacja, ul Gajowa 99, w godzinach 9:00 – 14:00 .

Działania przewidziane w projekcie przyczynić się mają do zainicjowania na poziomie lokalnym kształtowania skutecznych polityk publicznych i strategii na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz zidentyfikowania problemów wdrożeniowych Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Chcemy również wpłynąć na zwiększenie integracji środowiska organizacji pozarządowych oraz umożliwić wymianę doświadczeń w przedmiotowym zakresie.

 

Chęć uczestniczenia w spotkaniu prosimy zgłaszać do 12 listopada:

Agnieszka Bieńkowska-Rzepińska agnieszka.bienkowska-rzepinska@idn.org.pl Tel: 500-317-421

Mikołaj Piekut  mikolaj.piekut@byd.pl Tel: 501-285-028

 

W spotkaniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba z organizacji.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi