ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-10-29 Spotkanie - Program FIO 2016

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS - w sprawie Programu FIO 2016. Termin spotkania: 24 listopada 2015 r. godz. 14.00, Pl. Teatralny 2 w Toruniu, Patio I piętro.

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy: ngo@kujawsko-pomorskie.pl


PROGRAM SPOTKANIA

13.30 - 14.00 Rejestracja uczestników

14.00 Powitanie  i otwarcie spotkania 

14.15 - 15.30 Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty) 

Stefan Kołucki– Departament Pożytku Publicznego, MPiPS

15.30 -15.45 Przerwa kawowa

15.45 -16.15 Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. 

Tomasz Bilicki – Ekspert oceniający oferty w ramach FIO 2016

16.15 - 16.50 Prezentacja z zakresu sprawozdawczości (prezentacja dotycząca rozliczania projektów dofinansowanych)

Krzysztof Zawiślak– Departament Pożytku Publicznego, MPiPS

16.50 - 17.00 Podsumowanie  i zakończenie


Regulamin konkursu P FIO 2016 - do pobrania tutaj.

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi