ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-01-09 Spotkanie Sejmiku Organizacji Pozarządowych

W dniu 20 stycznia 2015 r. zapraszamy na spotkanie przedstawicieli III i  nowej IV kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala patio I piętro, godz. 11.00.

W związku z upływem 4-letniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przystąpiono do prac mających na celu wybór członków kolejnej kadencji. Na terenie powiatów Województwa zostały zorganizowane spotkania organizacji, na których zostali wybrani delegaci do Sejmiku Organizacji. Sposród kandydatów powiatów grodzkich zostało wybranych po dwóch delegatów, natomiast z powiatów ziemskich jeden delegat - wraz z zastępcami. Swój akces do Sejmiku - zgodnie z "Regulaminem wyboru członków" - zgłosiły również organizacje sieciowe.

Praca w Sejmiku ma charaker społeczny, od jego członków oczekuje się dużego zaangażowania w sprawy społeczne, ogólnej wiedzy dotyczącej trzeciego sektora w Polsce i w regionie oraz umiejętności wyjścia poza interesy własnej organizacji.


Poniżej zamieszczamy nazwiska osób zgłoszonych na delegatów i zastępców nowej kadencji Sejmiku ngo:

 

Nazwisko i imię  E-mail Organizacja Powiat/
ngo sieciowe
Gralak Arkadiusz dyrektor@mckaleksandrowkujawski.
home.pl
Stowarzyszenie "Aleksandrowska kultura" aleksandrowski
Ceglewska Agata agataceglewska@wp.pl Stowarzyszenie Kulturalne "Serpentyna" aleksandrowski
Betlejewski Maciej brodnica@zhp.pl Hufiec ZHP w Brodnicy brodnicki
Babalski Mieczysław biuro@eko-lan.pl Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie
Producentów Ekologicznych "Ekołan"
brodnicki
Kubiak Andrzej andkubiak@gmail.com Fundacja Andrzeja Kubiaka
Szlakiem Nadziei
bydgoski
Tomczyk Longina mariola.brucka@wp.pl Wojewódzki Związek Rolników Kółek
i Organizacji w Bydgoszczy
bydgoski
Borowska Ilona  ilaborowska@gmail.com Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kijewo Królewskie
chełmiński
Kochowicz Monika kochowicz.monika@gmail.com Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo chełmiński
Mierzejewska
Małgorzata
gosia.mierzejewska@gmail.com Golubsko-Dobrzyńska
Organizacja Turystyczna
golubsko-dobrzyński
Skrzeszewska
Urszula Bożena
maciejowadusza@wp.pl Stowarzyszenie "Przyjaciół Macikowa
i Okolic"
golubsko-dobrzyński
Fabińska Elżbieta fab05@poczta.onet.pl Stowarzyszenie "Pro Publico Bono" grudziądzki
Sobociński Tomasz sobocinski.tomasz@wp.pl Międzygminne Porozumienie Samorządowe grudziądzki
Zieliński Jerzy zielinskaela@wp.pl Lipnowski Klub Sportowy "Jastrząb" lipnowski
Kluszczyński Sylwester sylwekk602@o2.pl Dobrzyński Klub Żeglarski lipnowski
Wojciechowska Ewelina ewelinawojciechowska@
hotmail.com
Toruńska Inicjatywa Obywatelska m. Toruń
Grabowski Jan Maria jan.grabowski@federacja-ngo.pl Kujawsko-Pomorska Federacja
Organizacji Pozarządowych
m. Toruń
Mirończuk Janina fundacja@swiatlo.org Fundacja Światło m. Toruń
Rosiński Michał rosinski_michal@wp.pl Toruński Klub Sportu Osób
Niepełnosprawnych
m. Toruń
Rykowska Justyna justyna.emilia.rykowska@gmail.com Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i  Dorosłym z Niepełnosprawnością
Intelektualną OLIGO
m. Włocławek
Sutkowski Józef jozef.sutkowski.suwnn@wp.pl Stowarzyszenie Urodzonych
w  Niewoli Niemieckiej
m. Włocławek
Palińska Maria ekoedu@interia.eu Włocławskie Centrum
Edukacji Ekologicznej
m. Włocławek
Maciejewska
Krystyna
klub.amazonek@wp.pl Stowarzyszenie Amazonek m. Włocławek
Leszczyńska Anna anna.leszczynska@wiatrak.org.pl Fundacja "Wiatrak" m.Bydgoszcz
Badowski Krzysztof kbadowski@vp.pl Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowiądzych "Łuczniczka"
m.Bydgoszcz
Nowak-Hoppe Ewa biuro.kpcwop.org@wp.pl Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych
m.Bydgoszcz
Jaźwińska Aleksandra kujawsko-pomorskie@far.org.pl Fundacja Aktywnej Rehabilitacji m.Bydgoszcz
Ks. Borzyszkowski Marek grudziadz@caritas.pl Grudziądzkie Centrum "Caritas"
im. Błogosławionej Juty
m.Grudziądz
Nowak Krystyna kikano@wp.pl Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Oddział w Grudziądzu
m.Grudziądz
Szymańska Hanna annah4@wp.pl Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
m.Grudziądz
Różycki Zenon stal@stalgrudziadz.pl Klub Sportowy "Stal" m.Grudziądz
Ziółkowska
Agnieszka
aga.ziolkowska21@gmail.com Stowarzyszenie "Młode Dęby" mogileński
Przekwas Beata stowarzyszeniekw@gmail.com Stowarzyszenie "Kwiecista Wieś" mogileński
Jakóbczyk Czesław ces_ja@wp.pl Fundacja "Civitas" nakielski
Gorecki Paweł fundacjastaszica@wp.pl Fundacja Wspierania Edukacji im.
Ks. Stanisława Staszica
w Nakle nad Notecią
nakielski
Górczyńska Alicja alicjagora@gmail.com Stowarzyszenie Rozwoju
Powiatu Radziejowskiego
radziejowski
Sikorowski Tomasz t.sikorowski@gmail.com Fundacja Rozwoju Endogennego
Patronus Subortus
radziejowski
Kubicz Paweł dobrzyniach@wp.pl Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Gmin Dobrzyńskich Region Pólnoc
rypiński
Szalkowski Andrzej fzd@onet.pl Fundacja Ochrony Dziedzictwa,
Kultywowania Tradycji, Wspierania Kultury
i Rozwoju Lokalnego "Ziemia Dobrzyńska"
rypiński
Dagow Janusz zwseirp.bydgoszcz@o2.pl Stowarzyszenie Emerytów i  Rencistów
Policji Zarządu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy
sieciowa
Kruczkowska Anna zopznbydgoszcz@wp.pl Polski Związek Niewidomych Okręg
Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy
sieciowa
Mrozowicz Łukasz mrozowiczl@hotmail.com Koło Powiatowe PZN w Bydgoszczy sieciowa
Andrysiak Lucyna lucynaandrysiak@o2.pl Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP sieciowa
Byś Przemysław p.bys@bydgoszcz-frdl.pl Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej sieciowa
Orłowicz Beata b.orlowicz@bydgoszcz-frdl.pl Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej sieciowa
Ganasińska Łucja pkpstorun@wp.pl Polski Komitet Pomocy Społecznej sieciowa
Andrzejczyk Łucja pck@poczta.onet.pl Oddział Rejonowy PCK sieciowa
Brożek Daniel tpd.regkp@wp.pl Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny sieciowa
Geldarska Anna tpd.regkp@wp.pl Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny sieciowa
Lipowiec Katarzyna inkubator@op.pl Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości"
świecki
Kiełpiński Marek ptznswiecie@tlen.pl Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii Oddział w Świeciu
świecki
Musiałowski
Kazimierz
kamusss@poczta.fm Klub Sportowy "Kamus Maraton" toruński
Szwed Tomasz szwedziu@vp.pl Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz" toruński
Urban Renata  renata.urban@wp.pl  Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu tucholski
Słupińska Wioletta    Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu tucholski
Tomasik Mirosława tomasikm@mga.com.pl Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wąbrzeski
Szatkowska Anna szatkowska@trgp.org.pl Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wąbrzeski
Rosiak Halina h.rosiak@wp.pl Fundacja Rozwoju Ziemi Pałuckiej
im. Andrzeja Rosiaka
żniński
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać drogą mailową, na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl.

DO POBRANIA:
Porządek obrad
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi