ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2014-01-04 Szanse na sprawną sieć NGO w kujawsko-pomorskim

Szanse na sprawną sieć NGO w kujawsko-pomorskim
Tworzenie trwałej i efektywnej sieci organizacji to cel konkursu ogłoszonego przez MPiPS (POKL 5.4.2). To od aplikujących zależy, czy milion złotych pomoże scalić środowisko pozarządowe naszego województwa, czy też przeznaczone zostanie na zdobycie dominującej pozycji przez jedną z istniejących sieci.

Ministerstwo przewidziało niemałe środki (ok. 1 mln zł na województwo) na tworzenie regionalnych sieci, które będą zrzeszały organizacje pozarządowe z terenu co najmniej połowy województwa, stanowiąc reprezentację III sektora oraz wspomagając samorząd poprzez konsultowanie polityk publicznych. Większość z tych wymagań jest tożsama z celami i działaniami Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jednak, inaczej niż MPiPS to zakłada, nie jest formalną organizacją zatrudniającą personel i prowadzącą stałą działalność. Organizacje planujące udział w konkursie postawione są przed dylematem. Mogą one na własną rękę tworzyć struktury sieciowe – co przy miesięcznym budżecie w wysokości prawie 100 tys. zł (na realizację konkursu przewidziano zaledwie niecały rok) jest jak najbardziej możliwe – lub mogą wzmocnić istniejące struktury, tworząc na ich bazie szeroką płaszczyznę porozumienia. Przy podejściu pierwszego typu największe wątpliwości budzi trwałość naprędce, dużym kosztem, zbudowanych porozumień. Dlatego też Sejmik Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje planujące start w konkursie do współpracy przy tworzeniu aplikacji oraz przy realizacji projektu.
Sejmik NGO WK-P nie może i nawet nie powinien startować w tego typu konkursie. Jego siłą jest fakt, iż jest on gremium społecznym, bazującym na bezinteresownym zaangażowaniu tworzących go organizacji i osób. Dzięki temu nie musi on pozyskiwać projektów, martwić się o finansowanie biura czy pensje pracowników, „uśmiechać się” do urzędników czy decydentów. Niemniej jednak, właśnie w tej chwili, po utworzeniu RDPP WK-P, Sejmik potrzebuje wzmocnienia instytucjonalnego przy niezbędnej transformacji. Przy przemianie, koniecznej do dalszego skutecznego funkcjonowania i pełnienia także w przyszłości roli niezależnej platformy służącej wymianie poglądów i dwukierunkowej komunikacji pomiędzy siedzibą województwa a najdalszymi jego zakątkami, a także wymianie dobrych praktyk i złych doświadczeń pomiędzy poszczególnymi, znacznie od siebie oddalonymi organizacjami.

Idealny projekt sieciujący organizacje pozarządowe nie powinien tworzyć całkowicie nowej rzeczywistości, lecz wspierać istniejące struktury i przejawy aktywności organizacji, uzupełniając je o brakujące aspekty. Mam nadzieję, że organizacje składające wniosek o dofinansowanie nie będą chciały za milion złotych jednie wzmocnić swojej pozycji w sektorze, ale poświęcą część czasu, pracy i środków na wsparcie i integrację alternatywnych gremiów zajmujących się spajaniem sektora. Dlatego też zapraszam wszystkie organizacje planujące do aplikowania w konkursie do współpracy z Sejmikiem NGO już na etapie tworzenia wniosku i apeluję o zaplanowanie, obok innych działań, modułu poświęconego wsparciu działalności Sejmiku NGO WK-P. Tego typu podejście gwaranuje lepsze długoterminowe efekty. Zostanie ono też z pewnością docenione, zarówno przez mieszkańców naszego województwa, administrację samorządową, jak i komisję oceniającą projekt, a także ustanowi dobrą praktykę, dodatkowo scalającą III sektor w naszym regionie. Pozwoli ono też znacznie szybciej i bardziej efektywnie dotrzeć do najbardziej oddalonych lub najmniej aktywnych części województwa, a także skutecznie nawiązać współpracę z lokalnymi samorządami.

Najbliższe posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych WK-P przewidziane jest na 3 lutego br. Mam nadzieję, że w jego programie będziemy mogli uwzględnić dyskusję nad zgłoszonymi przez organizacje sieciowe czy istniejące sieci organizacji propozycjami wspólnego kształtowania przyszłości III sektora w naszym województwie.

Karol Gutsze mail: karolo@gmx.de
Przewodniczący Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi