ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-10-02 Szkoła Stanowienia Prawa - III edycja

Dobre kontakty, ważne działania – Szkoła Stanowienia Prawa

W województwie już ponad 30 osób z organizacji pozarządowych ukończyło Szkołę Stanowienia Prawa prowadzoną przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. Obecnie trwa rekrutacja do trzeciej (i ostatniej) edycji Szkoły. Absolwenci Szkoły tworzą Forum Dobrego Prawa – grupę osób, które chcą zajmować się sprawami ważnymi dla sektora pozarządowego i tworzyć eksperckie zaplecze organizacji pozarządowych w Kujawsko-Pomorskiem.

 

W Szkole uczestniczyć mogą członkowie, wolontariusze, pracownicy i inne osoby związane społecznie lub zawodowo z organizacjami pozarządowymi z naszego województwa. Oprócz ważnych zagadnień poruszanych w trakcie Szkoły, jej niewątpliwą wartością jest możliwość wspólnego spotkania z osobami zaangażowanymi w działania III sektora, a także podejmowanie wspólnych działań przez uczestników.

 

Szkoła Stanowienia Prawa to pięć dwudniowych spotkań, których tematyka dotyczy zagadnień niezbędnych członkom organizacji w prowadzeniu działań na rzecz zmiany prawa, ale też w codziennych działaniach organizacji: tworzenie prawa, rzecznictwo interesów, dostęp do informacji publicznej, prowadzenie działań strażniczych, fact checking oraz warsztat kompetencji miękkich dot. wystąpień publicznych. Elementem programu jest także „warsztat wdrożeniowy”, czyli wspólne planowanie i realizowanie działań rzeczniczych na rzecz zmian prawnych i rozwiązań, które są ważne dla uczestników Szkoły.

 

Najważniejszym założeniem szkoły jest przekazywanie kompetencji i wiedzy, które „uczniowie” będą mogli wykorzystywać dla rozwijania działań rzeczniczych ważnych w ich codziennej pracy w III sektorze. Przykłady działań podjęte przez absolwentów dwóch dotychczasowych edycji Szkoły, to m.in.: uproszczenia w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wypracowanie nowych założeń konkursów „Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, przeprowadzenie pilotażowego procesu konsultacji Programu Współpracy z NGO w Gminie Żnin, ułatwienie procesu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, rozszerzenie mechanizmu zachęty podatkowej na rzecz przekazywania darowizn organizacjom społecznym, urealnienie założeń konkursowych i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa oraz możliwość renegocjacji wskaźników w konkursach PFRON.


Uczestnicy Szkoły nie ponoszą żadnej odpłatności za udział – Federacja zapewnia materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie (obiady i kolację) oraz - dla chętnych - nocleg i zwrot kosztów dojazdu (miejsca spotkań zlokalizowane będą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego). Terminy poszczególnych spotkań ustalane są w porozumieniu z uczestnikami, przy czym pierwszy „zjazd” zaplanowany jest na dni: 8-9 listopada br. 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj >>.

 

A ramowy program zajęć Szkoły III edycji i bliższe informacje zostały zebrane w tej informacji na stronie internetowej Federacji >>.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi