ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2015-08-12 Szkolenia na temat Funduszy Europejskich

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w ramach projektu: "INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020". Spotkanie wraz z częścią warsztatową odbędzie się 20-21 sierpnia 2015 r. w Toruniu. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów przez Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020.

Pełna informacja o spotkaniu i formularz zgłoszeniowy na stronie projektu - tutaj.
 

 Działania edukacyjne

Działania edukacyjne realizowane w ramach projektu obejmują seminaria i warsztaty dotyczące dostępnych form wsparcia oraz zasad realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.

16 województw – 32 spotkania edukacyjne.
 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres: laboratorium@kig.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkań:

9.00 – 9.30 rejestracja
9.30 – 9.45 Fundusze Europejskie 2007-2013 – doświadczenia i wnioski oraz Perspektywa 2014-2020 – struktura instytucjonalna, źródła informacji, podstawowe zasady dofinansowania
9.45 – 10.30 Krajowe Programy Operacyjne 2014 – 2020 – Omówienie

 

 • PO Inteligentny Rozwój
 • PO Infrastruktura i Środowisko
 • PO Wiedza Edukacja Rozwój
 • PO Polska Cyfrowa
 • PO Polska Wschodnia
10.30 – 11.00 Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020

 

 • Omówienie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, obszarów priorytetowych, celów i kierunków rozwoju województwa
11.00 – 11.15 przerwa kawowa
11.15 – 14.15 warsztaty część I

 

 • Omówienie aktualnych konkursów na poziomie krajowym i regionalnym, zasady przygotowania projektów, terminy naborów, warunki przyznawania dofinansowania, kryteria wyboru projektów, rozliczanie projektów
14.15 – 15.00 lunch
15.00 – 16.30 warsztaty część II

 
 

Dla kogo:

 • przedsiębiorcy,
 • środowiska naukowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • sektor ochrony zdrowia,
 • sektor edukacji,
 • sektor kultury,
 • sektor rynku pracy.

 

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi