ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2016-02-26 Szkolenie dla „Liderów z klimatem”

Jeśli interesujesz się tematyką zmian klimatu i ochroną środowiska oraz chciałbyś przekazywać tę wiedzę kolejnym osobom, koniecznie musisz przyjść na szkolenie realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą”, dofinansowanego przez NFOŚiGW.

Agenda szkolenia:

 

I.         Moduł szkoleniowy:

1.       Zmiany klimatyczne – prawdziwe zagrożenie?

2.       Międzynarodowe i krajowe narzędzia walki ze zmianami klimatu (Konwencja Klimatyczna, Protokół z Kioto, Dyrektywy Unii Europejskiej, plany gospodarki niskoemisyjnej).

3.       Społeczeństwo/konsumenci a zmiany klimatyczne.

4.       Możliwości redukcji indywidulanych emisji gazów cieplarnianych w obszarze konsumpcji.

5.       Rola edukatorów ekologicznych (NGO, nauczyciele) w podnoszeniu świadomości na temat zmian klimatycznych.

II.                  Moduł warsztatowy:

6.       Moduł warsztatowy: opracowanie założeń przykładowego konkursu/projektu/akcji promocyjnej dotyczących ograniczenia emisji z konsumpcji oraz prezentacja wyników prac w grupach.

 

Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych trenerów, którzy na co dzień zajmują się tematyką zmian klimatu.

Adresaci szkolenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli biologii lub chemii nauczających w gimnazjum oraz przedstawicieli NGO, którzy działają w zakresie ekologii i edukacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.foundationprometheus.orgzakładce NFOŚiGW.

Terminy szkolenia:

12.03.2016 (sobota), Toruń, 9.00 – 17.00

16.03.2016 (środa), Toruń, 9.00-17.00

Dokładne miejsce realizacji szkolenia podane będzie na tydzień przed szkoleniem.

Cena:

Szkolenie jest bezpłatne

Organizator:

Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS”

Ul. Polna 100, 87-100 Toruń

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Weronika Gąska – specjalista ds. promocji i szkoleń

Tel.: 604-994-128 lub mail: szkolenia@founationprometheus.org

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi