ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2019-03-06 Szkolenie dla organizacji pozarządowych - nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

W imieniu organizatorów - Ministerstwa Obrony Narodowej zapraszamy na 1. SZKOLENIE STREFOWE

pn. „Szkolenie dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności oraz przedstawicieli jednostek wojskowych odpowiedzialnych za współpracę ze społeczeństwem”. 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w 1. szkoleniu strefowym pn. „Szkolenie dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności oraz przedstawicieli jednostek wojskowych odpowiedzialnych za współpracę ze społeczeństwem”, które odbędzie się w dniu 23 marca 2019 r.
w Bydgoszczy.

            Głównym celem szkolenia strefowego jest zapoznanie organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności państwa, jak również podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w zakresie zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad ich realizacją.

            Jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych podczas tego szkolenia strefowego będzie także szkolenie dotyczące stosowania zapisów „Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w pierwszej kolejności przedstawicieli organizacji pozarządowych z województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Szkolenie odbędzie się na bazie Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 52 a . Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

            Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu należy przesyłać na adres email PBrukiewa@mon.gov.pl, na Formularzu Zgłoszeniowym do 15 marca br.         

O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnik (120 osób) zostanie powiadomiony bezpośrednio na wskazany w Formularzu adres email. Otrzyma wtedy również szczegółowy program szkolenia.

            Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr tel. 261-840-130 a także na adres email: PBrukiewa@mon.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że planowane jest jeszcze przeprowadzenie trzech podobnych szkoleń dla pozostałych województw.

Informacja o terminie i miejscu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

 do pobrania: formularz zgłoszeniowy

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi