ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-09-13 Szkolenie finanse i PR w podmiotach ekonomii społecznej

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne serdecznie zaprasza przedstawicieli toruńskich podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne szkolenie z zakresu finansów i PR w podmiotach ekonomii społecznej.

Chcesz dowiedzieć się:
- Kto i w jaki sposób powinien zajmować się PR w podmiotach ekonomii społecznej?
- Jak kreować działania promocyjne i jakie są zasady współpracy z mediami?
- Skąd pozyskiwać źródła finansowania PES?

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM SZKOLENIU ! „FINANSE I PR W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ”
Termin: 24 września 2013 r., godz. 8:00 – 14:30
Miejsce szkolenia: Urząd Miasta Torunia, Wały Gen. Sikorskiego 8, Toruń. Sala nr 32.

Szkolenie jest jednym z działań „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”. Oprócz przedstawicieli toruńskich PES, w szkoleniu wezmą również udział pracownicy Urzędu Miasta Torunia. Realizacja wspólnych szkoleń umożliwi rozwijanie partnerskich postaw, będzie też szansą na lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań, potrzeb, mocnych stron i ograniczeń toruńskich organizacji oraz Urzędu Miasta.

Już teraz pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij pocztą elektroniczną na adres: m.ignaszczak@cistorsps.pl, do 20 września 2013r. godz. 13:00.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie można zgłaszać maksymalnie jedną osobę z danej organizacji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi