ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2017-09-15 Szkolenie w Grudziądzu - ochrona danych osobowych i pisanie projektów

Trener NGO   - ….  zapraszamy na kolejne szkolenia dla przedstawicieli 3 sektora z województwa kujawsko-pomorskiego, Jesienne szkolenia zapoczątkują: szkolenie z zagadnień prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, o których koniecznie należy wiedzieć kierując, działając, pracując w organizacji  pozarzadowej oraz warsztat edukacyjny z tworzenia projektów i wypełniania wniosku oferty zadania publicznego.

-  Celem pierwszej części szkolenia  - prawne aspekty w ochronie danych osobowych -  jest zapoznanie uczestników z zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ich przetwarzania i przechowywania, zgodnych z aktualnym stanem prawnym i planowanymi od 25 maja 2018 r. zmianami w przepisach prawnych, przedstawienie roli i obowiązków organizacji administrujących danymi osobowymi.

- celem drugiej części szkolenia -  projektowego – jest przedstawienie krok, po kroku logiki projektowej w połączeniu z  prawidłowym wypełnianiem oferty zadania publicznego.  Wiele ciekawych pomysłów, które są wynikiem dostrzeganych potrzeb w lokalnym środowisku – nie jest realizowana głównie przez trudności w pisaniu wniosków i popełniane błędy przez  oferentów.  

Tę część szkolenia przedstawiamy następująco: „Jeśli dostrzegasz, że w Twoim środowisku występują potrzeby, masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak ubrać go w ramy oferty realizacji zadania publicznego, chcesz się dowiedzieć, jak opracować budżet projektu, przedstawić diagnozę obszaru problemowego, zdiagnozować potrzeby odbiorców projektu oraz sformułować prawidłowo cele i określić realne, mierzalne rrezultaty, przyjdź na bezpłatny warsztat z tworzenia ofert realizacji zadania publicznego”  – - o tym  m.in. będzie można się dowiedzieć podczas szkolenia  w dniu 29 września 2017 r., na które, tym razem -  do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu zaprasza Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS), które realizuje projekt szkoleniowy na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szkolenia, pt.: „Podstawowe zagadnienia prawne z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych”  oraz „Metodyka pisania projektu – czyli,  jak stworzyć dobry projekt i przełożyć go na druk oferty” realizowane są  w ramach zadania  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl 20 szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowany na 2017 rok. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.

Miejsce: Starostwo Powiatowe , ul. Małomłyńska 1; 86-300 Grudziądz
Termin: 29.09.2017r; godz.: 9.00 do 12.00 – część prawna  i od 12.00 do 15.00 – część projektowa;

(bezpośrednio po szkoleniu -  indywidualne i grupowe konsultacje prawne i projektowe)
Zakres szkolenia:

Część I:
•    omówienie podstaw prawnych ochrony danych osobowych,
•    zakresu działania przepisów,
•    wskazanie organów ochrony danych osobowych,
•    zasady przetwarzania danych osobowych,
•    roli organizacji jako administratora danych osobowych i jej obowiązków,
•    kontroli przetwarzania danych osobowych. 

Część II:
•    tworzenie projektów tzw. projektów miękkich (przedsięwzięć społecznych, lokalnych, środowiskowych, regionalnych), które umożliwią przełożenie pomysłów, planów działań, na język projektowy oraz  efektywne i sprawne aplikowanie o środki na ich realizację,
•    prawidłowe wypełnianie dokumentów (wniosku/oferty)  na etapie aplikowania o dotacje na realizację projektów,
•    jak uchronić się przed najczęściej popełnianymi błędami w pisaniu i składaniu ofert.

Bezpośrednio po szkoleniach  prowadzone będą konsultacje, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące formalno-prawnych aspektów funkcjonowania Państwa organizacji, lub związane z problematyką procesu tworzenia, rejestracji nowych organizacji, metod i źródeł diagnozy potrzeb w lokalnym środowisku, określania celów projektu. Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, szczególnie stowarzyszeń, fundacji; osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację, liderzy lokalni a także przedstawiciele starostw powiatowych, prowadzących nadzór nad stowarzyszeniami – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Trenerki:
Marzenna Żabska –  radca prawny, od 2006 r. prowadzi poradnictwo prawne, początkowo przy MOPR a od 2007 r. przy Toruńskim Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej, którego jest członkiem i współzałożycielem. Specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami.

Hanna Brzuszczak – socjolożka, z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy socjalnej; wieloletni ekspert oceny ofert , m.in. w konkursach w ramach Programów FIO, ASOS, od 10  lat pisze projekty  i realizuje przedsięwzięcia społeczne ukierunkowane na rozwój aktywności społecznej, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,  wzmocnienie kompetencji rodzicielskich. 

Trenerki mają wiedzę wzbogaconą praktyką i są doświadczonym doradczyniami w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, motywowania oraz poszukiwania efektywnych rozwiązań w sytuacjach trudnych, a także przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego wśród kadry zarządzającej, członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej.

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  (Nie jest to konieczne, ale wskazane - ze względów organizacyjnych).

Kontakt:
Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania:
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy


Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 

drukuj    RSS
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi